MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Veco vindt het belangrijk om duurzaam met de omgeving om te gaan. Wij doen dat in overeenstemming met de pijlers: ‘People, Planet & Profit’. Hiermee bedoelen we: oog voor onze mensen, het milieubewust produceren van duurzame producten, in samenwerking met de omgeving.

Wij streven naar inventieve oplossingen die het milieu minimaal belasten, bijvoorbeeld door minder energie te verbruiken en te kiezen voor recyclebare materialen. Moderne technologie speelt daarbij een belangrijke rol. Er is een wereld te winnen. We lopen daarom graag voorop.