Kwaliteit en milieu

ISO_9001Kwaliteit: ISO 9001
Kwaliteit is belangrijk voor Veco. Een vanzelfsprekendheid wat ons betreft. Maar om u als klant nog meer zekerheid te geven  over het feit dat wij staan voor kwalitatief hoogstaande oppervlaktebehandelingen binnen een goed georganiseerde organisatie, werken wij sinds medio 2015 met een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001-normering. Op 27 juli 2015 heeft TÜV Nederland deze normering ook officieel aan ons toegekend. Het kwaliteitsmanagementsysteem vertalen we op een praktische manier naar alle afdelingen en de verschillende processen. Proces- en kwaliteitscontrole en borging van die kwaliteit zijn termen die door de hele organisatie worden beheerst en toegepast.

Milieu: ISO 14001ISO14001
Milieu is volgens ons een thema dat minstens zoveel aandacht verdient als kwaliteit en om die reden werken wij sinds medio 2015 op onze nieuwe locatie  in lijn met de ISO 14001-normering. Op 30 juli 2015 heeft TÜV Nederland deze normering ook officieel aan ons toegekend. Het inzichtelijk maken van mogelijke milieubelasting en het uitvoeren van continue verbeteracties, waardoor deze belasting stelselmatig vermindert, behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden. Deze taak wordt uitgevoerd door onze KAM-coördinator, die verantwoordelijk is voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Hij zorgt voor bewustwording binnen de hele organisatie, waardoor de aanpak van milieubelasting een taak voor alle medewerkers binnen Veco is geworden.

Lees meer over